Výsledky volby prezidenta TK CZ

Vážený členovia TK CZ,

Radi by sme Vás informovali, že voľbou členov TK CZ bola za Prezidentku TK CZ zvolená Veronika Kianičková, ktorá post prijala.

Hlasovalo celkom 37 členov TK CZ, dvaja členovia hlasovali po oficiálnej dobe, ktorá bola k hlasovaniu vymedzená. Všetky hlasy boli v prospech novej Prezidentky TK CZ.

Výkonný výbor bude novou Prezidentkou TK CZ zostavený k 18.02.2021. O jeho zložení Vás budeme informovať.