Složení nového výboru

Vážení členi klubu, představujeme vám složení nového Výboru Toller Klubu CZ:

Prezident: Veronika Kianičková

Viceprezident: Tomáš Makula

Koordinátor výcviku: Martina Garová

Koordinátor výcviku: Kristína Nováková

Koordinátor výcviku: Jakub Hlaváček

Ekonom: Nikola Krušberská

Matrika: Lenka Nemeškalová

Sekretář: Hana Kresánková