Obedience, aneb „vysoká škola poslušnosti“, vznikla ve Velké Británii zhruba v polovině dvacátého století. Důvodem vzniku bylo předvést
v mezičase posuzování na výstavách pro diváky něco zajímavého. V roce 1950 byla obedience součástí světoznámé výstavy Cruft´s.

U nás se jedná o poměrně nový sport. Klub Obedience ČR byl založen v roce 2007 – www.obedience.cz

Obedience je sice poslušnost, ale poněkud „jiná“. Nejde o to, aby pes slepě poslouchal naučené povely, ale aby jim naprosto rozuměl, plnil je s radostí a přesností. Na závodech a zkouškách je kladen velký důraz na spolupráci psa a psovoda. Ti dva jsou tým, založený na vzájemném vztahu. Toller je pes zvyklý spolupracovat s člověkem, je lehce motivovatelný, zároveň rychlý. Při pozitivním stylu výcviku cvičí s velkou radostí a ochotou. Je to plemeno velice vhodné právě pro tento sport. V zahraničí jsou Tolleři častými účastníky OB závodů a na mistrovství světa bývají tito retrieveři často „na bedně“.

Při výcviku na OB se psi učí přemýšlet. Mnoho cvičitelů používá při některých cvicích tzv. shaping, což je metoda, při které si pes cvik vlastně vymyslí sám.
Obedience je nenáročná na prostor a pomůcky. Pro výcvik začínajícího týmu postačí několik metrů rovného místa, několik kuželů, páska, aportovací činka a překážka. Ve vyšších zkouškách se provádí rozlišování předmětů, k čemuž je třeba několik dřevěných předmětů o velikosti 2x2x10cm. Nejdůležitější je kvalitní trenér a chuť se svým psem pracovat formou hry. OB neznamená dril, ale zábavu se svým psem.

Na zkoušky a závody OB nastupuje pes do ohraničeného soutěžního prostoru bez vodítka, ve vyšších třídách i bez obojku. Pes nesmí opustit soutěžní prostor. Právě zde se prověří vztah mezi psem a psovodem. Mezi disciplíny OB patří i „všeobecný dojem“, který posuzuje vzájemnou spolupráci týmu. Samozřejmě je nepřípustné psa jakkoli trestat, ani slovně. Povely se u OB vyslovují normální intonací, není zde možný křik a nátlak na psa.

U nás existují čtyři stupně OB zkoušek:

OBZ – vhodná pro začátečníky
OB1, OB2, OB3 – odstupňované podle obtížnosti, jsou zde cviky shodné s mezinárodním zkušebním řádem FCI

Zkušební řady naleznete zde