Tolleři, ostatně jako všechna plemena, mají sklon k některým specifickým geneticky přenášeným poruchám. Vzhledem k tomu, by měli být chovní jedinci testováni a chovný pár sestavován tak, aby nedocházelo k možnosti narození postižených zvířat. Některé z těchto testů jsou vyžadované pro uchovnění psa či feny.

Testování je možné u následujících poruch:

Dysplasie kyčlí /event. i loktů/ – značeno DKK /a DLK/ nebo HD /a ED/.

PRA /-prcd/ – Progresivní retinální atrofie – chronické onemocnění sítnice progredujícího charakteru

CEA – Anomálie oka kolíí – dědičné onemocnění tvorby sítnice a cévnatky

JADD – Juvenilní Addisonova choroba – vrozená nedostatečnost hormonů nadledvin u mladých jedinců

DEN – Degenerativní encefalopatie – vrozená porucha utváření mozkových tkání s poruchami funkce mozku

DM – Degenerativní myelopatie – dědičné neurodegenerativní onemocnění míchy s poruchami hybnosti

CDDY + IVDD – test na chondrodystrofii a náchylnosti k nedostatečnosti meziobratlových plotének

CLPS – test na rozštěp patra a srůstů prstů (syndaktylie)

CP1 – rozštěp patra – jeden z testů na vrozenou poruchu deformující ústní dutinu, patro a přilehlé tkáně

Lokus D – test na ředění barvy (nestandardní/nepovolená barva u Tollerů)

MG_7422-2