Sportovní kynologie dnes dává možnost majiteli jakéhokoli plemene se svým psem pracovat. Jedná se o sport, ve kterém se se svým psem můžete věnovat jak všestrannému výcviku, který se skládá z „Královské disciplíny“ pachových prací, poslušnosti a obrany, nebo se můžete věnovat jednotlivě vybrané disciplíně a skládat zkoušky pouze z jednoho oddílu. Záleží, jaký zkušební řád si vyberete a která práce vám bude sympatičtější, zdali kompletní všestranný výcvik, nebo jednotlivé oddíly. Pachové práce jsou pro Tollera vynikajícím vyžitím a zábavou a není tajemstvím, že Toller má vynikající nos, tudíž tento typ sportu je pro něho jak stvořený.

V poslušnostech je v dnešní době již standardem požadavek na předvedení radostné, přesné a rychlé práce. S drilem a nátlakem neuspějete a jak ve sportovní kynologii, tak u Tollera.

Sportovní obrany jsou postaveny na rozvíjení loveckého a kořistnického pudu. Rozhodně z vašeho psa neudělají agresivního jedince. Naopak se obrany velmi doporučují při rozvíjení samostatnosti psa, rozvoji jeho sebevědomí, zlepšení fyzické a psychické kondice. Základem samozřejmě je kvalitní figurant, který umí pracovat s rozličnými plemeny a který psům rozumí i z etologického hlediska.

Bez názvu-1(1)

Sportovní kynologii u nás zastřešují dvě organizace. Jsou to ČKS / Český kynologicky svaz/ a MSKS / Moravskoslezský kynologický svaz/.
Zkoušky, závody, mistrovství apod. u nás zaštiťují tři kynologické řády. Je to Národní zkušební řád /NŽR/, Mezinárodní zkušební řád /IPO/ a řád Kynologické jednoty Brno /KJ ČR Brno/

Mezinárodní řád IPO platí po celém světě, pořádají se podle něj mistrovství světa, která jsou pod Mezinárodní kynologickou organizací FCI.

Mezi zkoušky IPO patří:

BH – zkouška doprovodného psa /poslušnost a speciální cviky/
IPO- VO, IPO1-3 – zkoušky všestranné (stopy, poslušnost, obrana)
IPO-FH – speciální zkouška psa stopaře

UPr 1-3 – zkoušky poslušnosti
FPr 1-3 – zkoušky stopařské
SPr 1-3 – zkoušky obranářské
StPr 1-3 – zkoušky vyhledávací

Mezi zkoušky podle našeho národního řádu patří:
ZMP – Zkoušky pro malá plemena /do velikosti psa 42cm/
ZZO – zkouška základní ovladatelnosti /poslušnost a speciální cviky/
ZM – základní minimum / stopa, poslušnost a obrana/
ZVV1-3 – zkoušky všestranného výcviku /stopa, poslušnost a obrana/

Mezi zkoušky speciální patří např.:
ZPO1-2 – zkouška psa obranáře
ZPS1-2 – zkouška psa stopaře
ZZO1-3 – zkouška základní ovladatelnosti /poslušnost podle ZVV1-3/

KJ ČR Brno – Kynologická jednota Brno

Zkoušky KJ jsou vhodné pro nejen pracovní plemena psů. Je v nich kladen důraz na ovladatelnost psa v různých situacích.
KJ Brno obsahuje zkoušky:

ZOP – zkouška ovladatelnosti psa /speciální cviky a poslušnost/
ZPU1 – zkouška pracovní upotřebitelnosti psa stupeň 1 / poslušnost a volitelnou složkou je stopa, nebo hlídání předmětu/
ZPU2 – zkouška pracovní upotřebitelnosti psa stupeň 2 /poslušnost, stopa, obrana/

ZPU-S – zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál /stopa, poslušnost a vyhledání člověka/

DSC_0632_2_
obrany