Členství v Toller klubu CZ

Čekatel ve spolku je zaevidován matrikou na základě podané přihlášky, zaplacením zápisného a členského příspěvku.

Má všechna práva a povinnosti, kromě práva hlasovacího.

Zjistí-li se při evidenci čekatele, že nesplňuje podmínky pro vznik členství, výbor jeho zaevidování jako čekatele odmítne a vrátí mu zápisné a členský příspěvek.

Členství čekatele ve spolku vzniká dnem následujícím po schválení Výkonným výborem.

Rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí nebo nepřijetí čekatele za člena je konečné.

Členství v klubu je roční a zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku na další rok. 

Výše členského příspěvku

Členský příspěvek: 400,- Kč
Zápisné do klubu: 100,- Kč

(zápisné platí nový člen klubu společně se členským příspěvkem)

Členské poplatky pro nové i stávající členy jsou splatné do 28.2. daného kalendářního roku. Noví členi přihlašující se do klubu po 28.2.  dostanou status “čekatele”, nemají nárok v daném roce na kartičku (členství) u MSKS (Moravskoslezský kynologický svaz).. U stávajících členů po nezaplacení členství v termínu členství v klubu automaticky zaniká. 

 

Online přihláška

 

Výhody členství

  • Přednostní přihlášení na klubové akce (semináře, výcvikové akce apod.)
  • Zvýhodněné ceny klubových akcí (semináře, výcvikové akce, výstava, závody, zkoušky)
  • Zdarma účast na vybraných chovatelských seminářích
  • Možnost zúčastnit se klubové akce TOP Toller roku

 


Potvrzení o zaplacení členského příspěvku posílejte na email matrikářky matrika@toller-klub.cz

 
Číslo účtu pro zaplacení členských příspěvků: 2900925913/2010
  

IBAN: CZ5520100000002900925913
BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX
(do poznámky napište své příjmení a poznámku “Nový člen”)