TOP Toller

Top Toller roku je soutěž určená pro NSDTR s PP, kteří jsou v majetku členů klubu. Sčítají se zde dosažené body za soutěžní sezónu 2020.

Zkoušku, závod, výstavu je nutné doložit. např. bodovací tabulkou, kopií výkonnostní zkoušky, výstavního posudku, kopií kartiček ze zkoušek a výstav, kopií zápisu v PP psa apod.

Vyhlášeni budou v každé kategorii 3 místa, zvlášť pro feny a zvlášť pro psy.

Tito jedinci obdrží upomínkové ceny, první místa trofeje. Všichni jedinci přihlášení do soutěže budou uvedeni na webových stránkách klubu.

Je povoleno přihlásit psa do více kategorií.

Uzávěrka je 31.4.2021

TOP sportovní Toller roku 2020 
TOP lovecký Toller roku 2020
TOP výstavní Toller roku 2020
TOP junior Toller roku 2020
TOP veterán Toller roku 2020
TOP chovatelská stanice roku 2020

V kategorii TOP sportovní Toller roku se sčítají výsledky ze zkoušek a závodů dle zkušebních řádů: IPO, NZŘ, KJ ČR Brno, IRO, Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů, Obedience, Agility, Noseworku a Dogdancingu – bez omezení věku psa.

V kategorii TOP lovecký Toller roku se sčítají výsledky ze zkoušek a soutěží dle Zkušebního řádu OVVR u RK CZ a KCHLS, Soutěžního řádu ČMKJ (CACT) pro klubové zkoušky a soutěže retrieverů, Zkušebního řádu pro zkoušky vloh a lovecké upotřebitelnosti (OMS), Zkušebního řádu pro Working testy retrieverů RK CZ a RS CZ – bez omezení věku psa, Zkušebního řádu pro Tolling testy (FCI).

V kategorii TOP výstavní Toller roku se sčítají výstavní výsledky – bez omezení věku psa.’

V kategorii TOP junior Toller roku(věková kategorie 6.-18. měs.) jsou započítávaný výsledky výstav + trojnásobek bodů za event. zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek či závodů jsou sčítány v této kategorii od 6. do 18. měsíce věku psa /tj. za jeho 1 rok/ s vyhodnocením v roce, kdy pes dosáhl věku 18ti měsíců či dříve dle volby majitele, ale vždy pouze jedenkrát.

V kategorii TOP veterán Toller roku jsou započítávány výsledky výstav + trojnásobek bodů za event. zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek nebo závodů jsou sčítány v této kategorii od osmi let stáří psa.

V kategorii TOP chovatelská stanice roku jsou sčítány všechny výsledky odchovaných jedinců v dané chovatelské stanici. Pracovní výsledky dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví jsou u každého jedince za trojnásobek bodů. Samostatně se udělují body za zahraniční krytí v daném roce.

Do soutěže se mohou hlásit se svými Tollery i zahraniční majitelé a chovatelé – členové TK. Výsledky budou sčítány a vyhodnocovány ve zvláštní kategorii zahraničních účastníků a vítězové budou oceněny elektronickým diplomem