TOP Toller

Top Toller roku je soutěž určená pro NSDTR s PP, kteří jsou v majetku členů klubu. Sčítají se zde dosažené body za soutěžní sezónu 2022.

Zkoušku, závod, výstavu je není nutné doložit, pokud je možné výsledky ověřit online (např. Dogoffice, Retriever Sport, OB klub CZ, KAČR, RK CZ, KCHLS apod). V opačném případě je nutné doložit např. bodovací tabulkou, diplomem, posudkem apod. Nepodaří-li se uvedené výsledky sčítací komisi dohledat, můžete být vyzváni k jejich doložení.

Vyhlášeni budou v každé kategorii 3 místa, zvlášť pro feny a zvlášť pro psy.

První místa obdrží pohár nebo kokardu a diplom (změna vyhrazena), druhé a třetí místa diplom a upomínkové předměty. Výsledková tabulka se všemi účastníky v soutěži Top Toller roku bude zveřejněna na webových stránkách klubu, včetně sociálních sítí.

Všichni účastníci obdrží po vyhlášení výsledků elektronický diplom.

Je povoleno přihlásit psa do více kategorií.

Uzávěrka je 30.4.2023

TOP sportovní Toller roku 2022 
TOP lovecký Toller roku 2022
TOP výstavní Toller roku 2022
TOP junior Toller roku 2022
TOP veterán Toller roku 2022
TOP chovatelská stanice roku 2022

V kategorii TOP sportovní Toller se sčítají výsledky ze zkoušek a závodů dle zkušebních řádů: IPO, NZŘ, KJ ČR Brno, IRO, Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů, Obedience, Agility, Noseworku a Dogdancingu – bez omezení věku psa.

V kategorii TOP lovecký Toller se sčítají výsledky ze zkoušek a soutěží dle Zkušebního řádu OVVR u RK CZ a KCHLS, Soutěžního řádu ČMKJ (CACT) pro klubové zkoušky a soutěže retrieverů, Zkušebního řádu pro zkoušky vloh a lovecké upotřebitelnosti (OMS), Zkušebního řádu pro Working testy retrieverů RK CZ a RS CZ – bez omezení věku psa, Oficiálního zkušebního řádu pro Tolling testy (Švédsko) – zahraniční Tolling testy a TKCZ neoficiální Tolling testy.

V kategorii TOP výstavní Toller roku se sčítají výstavní výsledky – bez omezení věku psa.

V kategorii TOP junior Toller /věková kategorie 6.-18. měs./ jsou započítávaný výsledky výstav + trojnásobek bodů za event. zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek či závodů jsou sčítány v této kategorii od 6. do 18. měsíce věku psa /tj. za jeho 1 rok/ s vyhodnocením v roce, kdy pes dosáhl věku 18 měsíců či dříve dle volby majitele, ale vždy pouze jedenkrát.

V kategorii TOP veterán Toller jsou započítávány výsledky výstav + trojnásobek bodů za event. zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek nebo závodů jsou sčítány v této kategorii od osmi let stáří psa.

V kategorii TOP chovatelská stanice jsou sčítány všechny výsledky odchovaných jedinců v dané chovatelské stanici. Pracovní výsledky dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví jsou u každého jedince za trojnásobek bodů. Samostatně se udělují body za zahraniční krytí v daném roce.

Do soutěže se mohou hlásit se svými tollery i zahraniční majitelé a chovatelé – členové TK, výsledky budou sčítány a vyhodnocovány, ale ve zvlášť kategorii zahraničních účastníků a vítězové budou oceněni elektronickým diplomem.

Spolumajitelství psa: V případě spolumajitelství je nutné v kolonce „Majitel“ vyplnit všechny majitele a všichni majitelé přihlášeného psa musí být členy Toller klubu CZ.

Vyplněné tabulky (a případné kopie bodovacích tabulek, posudků apod.) zasílejte na email info@toller- klub.cz
V případě nejasností či problémů s vyplněním Excellových tabulek, pište pro radu Hance Kresánkové kresankovah@seznam.cz

Zároveň s vyplněnými tabulkami zašlete i kvalitní fotografii psa v dostatečném rozlišení. Vyzvednutí cen bude možné na podzimní klubové akci, datum a konkrétní akce bude upřesněna.