Klinické oční vyšetření

veterinářem – oftalmologem, na rozdíl od genetického vyšetření DNA, udává pouze okamžitý stav očí daného zvířete a jeho platnost je jednak dočasná, jednak řeší spíše důsledky než dědičnost.
Toto vyšetření je třeba opakovat, kdežto vyšetření DNA se provádí jedenkrát za život psa, genofond se nemění.

Pokud si projde člověk weby zahraničních chovných psů, u téměř všech už nalezne údaj o genetickém vyšetření na PRA a CEA, u mnohých i údaj o klinickém vyšetření veterinářem, které má dle předpisů či zvyklostí dané země 1 – 2 roky platnost, tedy je zde většinou i údaj, kdy byl pes naposled takto vyšetřen, eventuelně kdy je plánováno další vyšetření.

U nás jsou veterináři aprobovaní pro provádění oficiálních klinických vyšetření vyjmenováni zde www.vetkom.cz

Cena zhruba 600 Kč, bez narkózy, pes je rozkapán pro rozšíření zornice. Vyšetřuje se zevní segment oka a slzné cesty, rohovka, duhovka, čočka, sítnice, nitrooční tlak. Vyšetřený pes dostane oficiální certifikát s nálezem.

Pokud se setkáte s klinickým vyšetřením zahraničního psa se značkou ECVO, jedná se o vyšetření v rámci European College of Veterinary Opthalmologists – Evropské sdružení veterinárních oftalmologů www.ecvo.org

Vyšetření patří mezi doporučovaná u Retriever klubu 1x ročně, pokud pes pravidelně kryje nebo je fena kryta, u KCHLS vyšetření vyžadováno není, a tedy záleží opět jen na svědomí chovatele či majitele psa, jaké kvality chtějí své odchovy mít.