Z biochemického hlediska zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý) a feomelaninu (světlý až hnědočervený).

Na regulaci produkce pigmentů se podílí až na 10 genů (lokusů). Klíčovou roli mezi nimi sehrávají geny MCR1 (Melanocortin 1 receptor) a ASIP (Agouti signal peptide) a důležitou úlohu plní i CBD103 (beta-defensin 103) a v neposlední řadě lokusy B a D.

Interakce mezi těmito geny definují výslednou barevnost každého jedince.

Protože je téma genetiky barvy a délky srsti nejen náročnější, ale i velmi obsáhlé, dále se v textu zaměříme na Lokus D. Ten nás u plemene Toller zajímá nejvíce, protože hraje hlavní roli u nestandardního zbarvení nazývané „Buff“.

Začněme u standardu, ve kterém se píše: „Barva je různých odstínů červené, nebo oranžové…“

Setkat se tedy můžeme se standardním zbarvením v tomto provedení:

Velmi tmavá červená – např. jako tmavě červený Irský setr

Tmavě červená 

Červená

Oranžová 

Světle oranžová nebo zlatá

Světle zlatá

Všechny tyto typy zbarvení srsti u Tollerů jsou standardními barvami

Buff – nestandardní barva

Jedná se o tzv. ředění barvy, přičemž u Tollerů je výsledkem bezpigmentové, nestandardní zbarvení.

Mutace vedoucí k ředění barvy byla identifikována na 25 psím chromozomu v genu MLPH.

Tento gen má dvě alely:

Alela D – intenzivní, sytý pigment

Alela d – ztrácející se pigment srsti, nosu očí a kůže

Buff je popisován jako stříbrná nebo popelavá barva. Rozlišujeme 4 druhy Buff barvy a to tmavý, střední, tradiční a světlý.

Tmavý buff

Střední buff

Tradiční buff

Světlý buff

Buff barva může být u dospělého psa diskutabilní, protože jedinec může postupem času ztmavnout, záleží jaký typ buffu je. To ale neznamená, že se stane standardním jedincem, pořád se jedná o psa s vylučující vadou srsti. Takovýto jedinec nemůže být použit v chovu a ani nemůže být posouzen na výstavách psů.

Nejlépe je buff zbarvení pozorovatelné u štěňat. Oproti standardním sourozencům mají nejen jinou barvu srsti, nosu, očí, ale jejich srst je na omak jiné struktury. Je jemnější, strukturou připomíná vatu.

Buff zbarvení je autosomálně recesivně dědičné viz Genetika.

Tabulka pro buff zbarvení tedy bude vypadat následovně:

Z tabulky vyplývá, že pokud se ve vrhu po standardně zbarvených rodičích vyskytne buff, oba rodiče jsou přenašeči (heterozygoti).

Vybrané genetické laboratoře nabízejí testování na tuto mutaci, vedoucí k ředění barvy – Geneticke testovani

Jak je to s barvou nosu

Standard říká, že pigment nosu, pysků a okrajů očních víček je masově zbarvený, v barvě srsti nebo černý.

Zkráceně se dá říci, že Toller může mít jak masově zbarvený nos, tak černý.

Za tato zbarvení je zodpovědný gen TYRP1 (Tyrosine related protein 1), který ovlivňuje produkci hnědého a černého eumelaninu. Gen byl zmapován na 11 psím chromozomu.

Tento gen má dvě alely:

B – kontroluje černé zabarvení

B – kontroluje hnědé (masové) zabarvení

Alela bez přítomnosti mutace zapřičiňuje produkci černého eumelaninu a dědí se dominantně. To znamená, že přítomnost jedné alely B stačí pro černé zabarvení.

Dědičnost masového nosu je tedy autozomálně recesivní.