Working testy pochází z Anglie. Původním úmyslem měli sloužit jakožto doplňková aktivita pro udržení kondice psa mimo loveckou sezónu. Dnes jsou Working testy (dále jen WT) rozšířeny v celé západní Evropě a těší se velké oblibě mezi majiteli retrieverů jakožto samostatná sportovní aktivita.

WT jsou určeny pro všechna plemena retrieverů s prokazatelným původem (PP).

WT jsou zkoušky z aportování za použití dummy. Dummy je používán jako náhrada za zvěř a jako výcvikový aportovací předmět.  Jedná se o naplněný válec, který je vyroben z kvalitní tkaniny.

U WT nejsou úkoly předem známé, ty určuje rozhodčí dle doporučených schémat pro sestavování úloh v jednotlivých výkonnostních třídách.

Jsou simulovány různé situace tak, aby co nejvíce připomínali loveckou praxi.

WT jsou rozděleny do 4 výkonnostních tříd: WT E – puppy, WT L – novice, WT M – intermediate, WT S – open.

Základní disciplíny WT

 

WT probíhají ve volném terénu (pole, louka, les, voda).

 

Marking

Při markingu pes vidí hod dummy. Na pokyn rozhodčího vůdce vyšle psa. Úkolem psa je dummy co nejrychleji nalézt a nejkratší cestou přinést k vůdci a odevzdat. Marking může být buď jednoduchý (hození jednoho dummy) nebo double marking, kdy jsou, zpravidla dvěma házeči, odhozeny postupně dva dummy. Čím menší je úhel mezi odhozenými dummy, tím je úloha náročnější. Nejjednoduší úloha je s úhlem 180 stupňů. Pořadí pro přinesení dummy určuje rozhodčí.

Memory marking

I v tomto případě pes vidí hod dummy, ale před vysláním pro přinesení dojde buď ke změna místa vyslání, nebo pes nejdříve plní jinou část dané úlohy a pro hozený dummy je vyslán s časovým odsupem.

Podstatou je zapamatovat si místo dopadu a opět co nejrychleji dummy nalézt a přinést.
Nejjednoduší variantou tohoto cvičení je otočka o 360° na místě a vyslání pro dummy.

Dohledávka

Při dohledávce jsou dummy rozmístěny v předem daném prostoru tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Rozhodčí vůdci sdělí hranice prostoru. Pes je do prostoru vyslán s povelem pro hledání. Má nalézt a přinést předem daný počet dummy.
Walk up je cvičení při kterém je zkoušeno dva a více psů současně. Vůdci se psi jdou v řadě, psi jsou na volno (bez vodítka) u nohy vůdce. Společně postupují dopředu. Házeči na pokyn rozhodčího vystřelí, odhodí jeden nebo více markingů. Na pokyn rozhodčího je vyslán určený pes pro určité dummy. Ostatní psi musí zůstat v klidu a čekat, až na ně přijde řada a také si pamatovat místa dopadu dummy, které ještě nebyly přineseny. Během všech disciplín je rozhodčím také posuzována chůze u nohy, ovladatelnost psa.

Penalizuje se:

  • vybíhání pro dummy bez pokynu vůdce,
  • záměna dummy (pes přinese jiný, než pro který je vyslán),
  • nekorektní odevzdání dummy.

Blind

Je již náročnější disciplína. Při ní pes ani vůdce nevidí hod dummy, dummy je položeno pomocníkem v předem určeném místě.
Vůdci rozhodčí vysvětlí místo uložení dummy. V místě uložení dummy může být vystřeleno. Pes je vyslán směrem k místu, kde se dummy nachází a pomocí píšťalky nebo slovního pokynu je naveden do prostoru nálezu dummy.

Úlohy nejsou předem dané, existují pouze doporučení pro jednotlivé třídy ohledně jejich náročnosti.
Náročnost stoupá se vzdáleností dummy od zkoušeného týmu, s povrchem terénu a různými terénními překážkami (křoví, potok, cesta, přechod pole – louka, louka – les).

Ve třídách E, L jsou úlohy založeny především na:

markingu,

memory markingu

dohledávce.

Ve třídě M a S jsou již zařazeny všechny disciplíny buď samostatně, nebo v různě náročných kombinacích.

V ČR Working testy zastřešuje občanské sdružené Retriever sport, dále testy pořádají také chovatelské kluby (RK a KCHLS).