A co to vlastně ten „Tolling“ je?

 • Tolling

Tolling by měl přilákat plovoucí kachny a husy až do vzdálenosti 300 m. Když připlouvají ke břehu, pes by si jich neměl všímat. Když se přestanou přibližovat ke břehu, pes musí pokračovat v tollingu.

Vůdce háže psovi předměty jako míčky, dummy a podobně, které mu pes ochotně a rychle přináší. Vůdce by měl používat co nejméně hlasité a viditelné povely. Podle úrovně zkoušek se počet kol tollingu pohybuje od 10 do 25, ve vyšších třídách se střílí a vůdce nevydává povely. Pes musí pracovat samostatně.

 • Volné hledání

Před začátkem discipliny rozhodčí určí prostor a hranice, kde pes má hledat. Tento prostor má zahrnovat vodu i břeh. Pes by měl prohledávat danou plochu co nejrychleji a nejefektivněji, samostatně pracovat s větrem. Chaotické, necílevědomé a pomalé hledání se považuje za chybu.

 •  Rychlost

Pes by měl pracovat co nejrychleji, ale ne na úkor kvality práce.

 •  Vytrvalost

Pes by měl neúnavně a vytrvale vypracovat všechny určené úlohy až do jejich splnění anebo dokud jeho práce není přerušena vůdcem na pokyn rozhodčího.

IMG_8905
IMG_1349
 • Nos

Pes by měl při práci využívat svůj nos, vhodně pracovat s větrem. Orientovat se v různých pachových situacích. Terén může tyto podmínky zhoršovat, což rozhodčí posoudí.

 •  Navádění / handling

Pes musí co nejrychleji běžet za aportem, v přímém směru a co nejrychleji se také vracet. Vůdce používá píšťalku a ruce k navádění psa (handling) i na aporty, které pes předtím neviděl. Zbytečný a neefektivní handling, anebo když pes přestane plnit povely vůdce, se považuje za chybu. 

 • Marking

Pes aport vidí, musí sledovat a zapamatovat si místo, musí být koncentrovaný a pak tyto aporty co nejrychleji přinést. Pes musí běžet co nejrychleji a nejpřesněji k místu dopadu a dohledávání by mělo být co nejmenší.

 • Reakce na výstřel

Pes musí být klidný, nesmí se bát, kňučet a nekontrolovaně pohybovat.

 • Steadiness/ klidy

Pes by měl zůstat klidný během celých zkoušek a při každé disciplině. Sleduje situace kolem sebe a markuje aporty. Spontánní vybíhání anebo neklidné pohybování, utíkání od vůdce se považuje za chybu.

 •  Přinášení

Pes musí bez váhání vyplnit příkaz k přinesení aportu, aport co nejrychleji přinést a odevzdat vůdci.

Zdráhání se, hraní si s aportem, volné pobíhání se hodnotí jako chyba. Neochota uchopit zvěř psa vyloučí ze zkoušek.

 • Uchopení

Pes by měl pevně, ale šetrně přinášet všechny aporty včetně zvěře bez poškození.

Načínání zvěře se považuje za hrubou chybu a pes je vyloučen ze zkoušky. Rozhodčí posuzuje způsob uchopení, přinášení a odevzdání aportu vůdci.

03_Dolnicek_u
02
 • Plavání

Pes by měl plavat efektivně a i ve vodě plnit povely vůdce. Zbytečné plavání a neuposlechnutí povelů se považuje za chybu.

 •  Ochota k práci na vodě

Pes by měl jít ochotně a na povel do vody, nebát se rostlin pod hladinou a předmětů na hladině.

Odmítnutí a neochota vejít do vody se považuje za chybu.

 • Tolerance

Pes musí být klidný v přítomnosti ostatních psů, nesmí se chovat agresivně a napadat je.

Rozdělení psů do tříd:

Beginner´s: od 9 měsíců věku psa a pro všechny psy , kteří začínají! Hodnotí se zde na základní úrovni tolling, marking, volné hledání, spolupráce s vůdcem.

Open: starší psi s vyšší úrovní výcviku. Hodnotí se zde opět: tolling, marking, volné hledání a dohledávka, spolupráce s vůdcem.

Elite: stejné uspořádání jako ve třídě Open, ale disciplíny jsou obtížnější, např. 2 x různá dohledávka.

Practical: nejvyšší třída pro nejzkušenější psy. Tolling se zkouší nejméně ve dvou blocích, dohledává se teplá zvěř atd.

12255320_1059701967470390_259564926_o