logoCZ700bezpozadi

Agility je dynamický psí sport, při kterém pes překonává na povel psovoda různé překážky. Patří k nim překážky skokové, jako je jednoduchý skok či dvojitý skok, kruh a skok daleký. Dále tunel, slalom a překážky zónové  – kladina, áčko, houpačka. Z jednotlivých překážek se na závodech postaví parkur, který obsahuje 15 – 22 prvků.  Psovod si musí zapamatovat trasu parkuru a následně psa bez dotyků provést po celé trase až do cíle. Po celou dobu běhu se psovi počítají chyby, odmítnutí a měří se čas. Vyhrává ten, kdo parkur zvládne bez chyb a v nejlepším čase. Důležité je, aby pes překážky překonal správně dle řádu, tedy bezpečně.

Existuje pět velikostních kategorií:

XS (Extra small): pro psy měřící v kohoutku méně než 28 cm
S (Small): pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
M (Medium): pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
ML (Mini large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více, ale méně než 50 cm
L (Large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více

Jednotlivé kategorie mají vlastní předepsanou výšku skokové překážky, která se odvíjí od kohoutkové výšky psa.

Tolleři většinově spadají do kategorie ML, případně do kategorií M a L.

Podle obtížnosti je agility děleno do tří kategorií: od nejjednodušší A1, přes A2, až po nejtěžší kategorii A3.

Na závodech se můžete setkat se dvěma typy parkurů: Klasický agility parkur (někdy nazývaný i open), kde mohou být využity všechny překážky. A jumping, tento parkur neobsahuje zónové překážky.

chpx 905
DSC_0200

Tolleři díky jejich hravé povaze agility velmi baví. Vzhledem k jejich temperamentu a stavbě těla patří k poměrně rychlým plemenům – tedy plemenům, které mohou agility běhat i na vrcholové úrovni.

Agility je sport, ve kterém je kladen důraz na komunikaci a spolupráci mezi psem a psovodem. Tento sport nelze vykonávat drilem či nátlakem na psa, důležitou roli tu hraje motivace psa. Toller je plemeno vyšlechtěné ke spolupráci se psovodem a díky jeho touze aportovat je velmi snadno motivovatelný. Stejně jako na hračky, lze tollera velmi lehce motivovat i na pamlsky.

A právě jeho rychlost, hravost, touha práce se svým majitelem, snadné učení se novým věcem a motivovatelnost, ho činí skvělým agilitním psem.

Agility v České republice je zastřešena jednou organizací a to: Klub Agility ČR www.klubagility.cz

DSC_0167
chpx 233