TOP Toller 2021

TOP Toller 2021

Top Toller roku je soutěž určená pro NSDTR s PP, kteří jsou v majetku členů klubu. Sčítají se zde dosažené body za soutěžní sezónu 2021.

Zkoušku, závod, výstavu je není nutné doložit, pokud je možné výsledky ověřit online (např. Dogoffice, Retriever Sport, OB klub CZ, KAČR, RK CZ, KCHLS apod). V opačném případě je nutné doložit např. bodovací tabulkou, diplomem, posudkem apod. Nepodaří-li se uvedené výsledky sčítací komisi dohledat, můžete být vyzváni k jejich doložení.

Vyhlášeni budou v každé kategorii 3 místa, zvlášť pro feny a zvlášť pro psy.

První místa obdrží pohár nebo kokardu a diplom (změna vyhrazena), druhé a třetí místa diplom a upomínkové předměty. Výsledková tabulka se všemi účastníky v soutěži Top Toller roku bude zveřejněna na webových stránkách klubu, včetně sociálních sítí.

Všichni účastníci obdrží po vyhlášení výsledků elektronický diplom.