Prezident

Veronika Kianičková

 v.kianickova@gmail.com

 

Viceprezident

Mgr. Tomáš Makula

tom.makula@gmail.com

 

Ekonom

Bc. Nikol Krušberská

 nikola.krusberska@seznam.cz

 

Koordinátoři výcviku

Martina Garová

 martina@golding.cz

Jakub Hlaváček

 jakhlavacek@gmail.com

Ing. Eliška Gazárková

eliska.gazarkova@email.cz

 

a@gmail.com

 

Matrikář

Ing. Lenka Nemeškalová

matrika@toller-klub.cz

 

Sekretář

Ing. Hana Kresánková

kresankovah@seznam.cz

 

Kontrolní komise

Štěpánka Plachá

 stepa1@centrum.cz

MUDr. Nora Struková

 norastrukova@seznam.cz

Šárka Navrátilová (kooptace 8.8.2023)

suru@email.cz

 

Správce webu

Mgr. Aneta Králíková

 anetaplacha@gmail.com