Složení nového výboru

Vážení členi klubu, představujeme vám složení nového Výboru Toller Klubu CZ: Prezident: Veronika Kianičková Viceprezident: Tomáš Makula Koordinátor výcviku: Martina Garová Koordinátor výcviku: Kristína Nováková Koordinátor výcviku: Jakub Hlaváček Ekonom: Nikola Krušberská Matrika: Lenka Nemeškalová Sekretář: Hana Kresánková 

Výsledky volby prezidenta TK CZ

Vážený členovia TK CZ, Radi by sme Vás informovali, že voľbou členov TK CZ bola za Prezidentku TK CZ zvolená Veronika Kianičková, ktorá post prijala. Hlasovalo celkom 37 členov TK CZ, dvaja členovia hlasovali po oficiálnej dobe, ktorá bola k hlasovaniu … Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.