Volba prezidenta TK CZ

Vážený členovia TK CZ,

rádi bychom Vás informovali o končiacom funkčnom období prezidenta TK CZ, túto funkciu momentálne zastáva Veronika Kianičková, a to do 18.02.2021.

S ohľadom na stávajúcu epidemiologickú situáciu bude voľba nového prezidenta prebiehať online.

Harmonogram a spôsob voľby prezidenta TK CZ:

  • Do 24.01.2021 je možné posielať návrhy na kandidátov na prezidenta TK CZ, a to formou vyplnenia formulára, na ktorý nájdete odkaz nižšie. Každý člen TK CZ môže navrhnúť ktoréhokoľvek člena (včetne seba), každý člen môže navrhnúť jedného kandidáta.

ODKAZ

  • V termíne od 25.01.2021 do 30.01.2021 budú nominovaný kandidáti oslovený emailom ohľadne prijatia nominácie.
  • 31.01.2021 v 20:00 bude všetkým členom TK CZ odoslaný email s hlasovacím formulárom, v ktorom bude nutné uviesť meno člena a email ktorý ste uviedli ako kontaktný pre TK CZ, následne bude možné hlasovať pre jedného z uvedených kandidátov. Každý člen môže hlasovať iba raz a len pre jedného kandidáta. Hlasovanie bude možné do utorka 02.02.2021 do 20:00.
  • Výsledky hlasovania a nový prezident TK CZ budú členom TK CZ odoslané emailom a zverejnené na stránkach TK CZ do 07.02.2021.

V prípade zhodného počtu hlasov, bude nasledovať druhé kolo voľby, ktoré bude prebiehať rovnakým spôsobom ako kolo prvé. Druhého kola by sa zúčastnili len kandidáti, ktorý v prvom získali rovnaký počet hlasov. V tomto prípade by druhé kolo prebiehalo 07.02.2021 a výsledky hlasovania a nový prezident budú členom TK CZ odoslané emailom 14.02.2021