Dovolte, abychom vám představili vítěze z jednotlivých kategorií soutěže TOP Toller roku.

Oceněni byli jedinci s nejvyšším počtem bodů dle bodovací tabulky, za úspěšně složené zkoušky, úspěšně absolvovaný závod a za výstavní výsledky.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 24.9.2017 při podzimním výcvikovém setkání Tollerů v Křižanově. O časovém harmonogramu budeme všechny oceňované s předstihem informovat.

Výsledky