TOP Toller

I tento rok vyhlašujeme soutěž TOP Toller roku 2020. Ačkoliv počet proběhlých akcí nebyl minulý rok početný, věříme, že se i do toho ročníku přihlásí velký počet účastníků.

Uzávěrka soutěže je 31.4.2021.

Vyzvednutí cen bude možné při podzimní klubové akci. Přesný datum a čas vyhlášení bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno na webu klubu a emailem.