Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové Toller klubu CZ,

Dovolujeme si Vás oslovit s pozvánkou na členskou schůzi TK CZ, která se bude konat dne 14.1.2024 (neděle) v 11 hodin.

Schůze se uskuteční v Michalovicích u Havlíčkova Brodu, ve školící místnosti v areálu Dočkalova Mlýnu(místo upřesněno níže).

Začátek schůze: 10:30 

Začátek náhradní schůze: 11:00 

Zájemci si mohou zarezervovat i ubytování přímo v místě konání schůze (https://www.dockaluvmlyn.cz/ubytovani/). Závazné rezervace provádějte přes email nebo telefon +420 732 204 090, recepce@dockaluvmlyn.cz). 

Do školících prostor je sice povolen vstup se psy, apelujeme však na všechny, aby zvážili, zda je nutné brát svého tollera na členskou schůzi. 

V případě Vaší účasti prosíme o vyplnění níže uvedeného formuláře. Formulář slouží převážně pro zajištění dostatečné kapacity kuchyně v restauraci. Neúčast není třeba nijak omlouvat.

Formulář: https://forms.gle/tSwaD3hPmpp4Ya2X7

Místo konání: Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01 Havlíčkův Brod (https://www.dockaluvmlyn.cz/)

Program schůze:

1) Zahájení

2) Určení zapisovatele a skrutátora

3) Schválení programu

4) Hlasování o úpravě stanov – změna sídla spolku

5) Zprávy o činnosti za uplynulé období

6) Zpráva o hospodaření

7) Organizační záležitosti

8) Plán činnosti na rok 2024

9) Diskuse

10) Závěr

Těšíme se na Vaši účast!