Členské příspěvky 2022

Přejeme krásný a úspěšný nový rok všem členům Toller klubu CZ. 

Dovolujeme si vám upozornit na platbu členských příspěvků pro kalendářní rok 2022.

Výše členského příspěvku pro stávajícího člena zůstává ve výši 400 Kč a platbu je třeba provést na: 

účet TKCZ 2900925913/2010

částka: 400,-

zpráva pro příjemce: Vaše jméno  

Potvrzení o platbě prosím zašlete na email matrika@toller-klub.cz

Platbu členského příspěvku je nutno uhradit do 28.2.2022

Zájemci o známku MSKS na rok 2022 si nově hradí ke členství i odvod poplatku MSKS, který od letošního roku vzrostl na 260 Kč. Zájemcům bude nově vystavena průkazka a potvrzení pro rok 2022 elektronicky přes systém MSKS a obdrží ji na svůj email. 

Poplatek pro MSKS ve výši 260 Kč zašlete na:

účet TKCZ 2900925913/2010

částka: 260,- 

variabilní symbol:2022

zpráva pro příjemce: MSKS + jméno 

Platbu poplatku pro MSKS je nutno uhradit do 28.2.2022

Děkujeme a těšíme se na viděnou na akcích Toller klubu.