Členské příspěvky

Upozorňujeme členy klubu, že členské příspěvky na rok 2019 je nutné uhradit do 28.2.2019. Pokud tak neučiníte Vaše členství v klubu zaniká a při opětovném přihlášení do klubu bude nutné uhradit i zápisné.

 

Podrobné informace, výši členského příspěvku  a číslo účtu naleznete zde