TJP Osek 14.-15.5.2022

Ve dnech 14. a 15. května uspořádal Toller Klub neoficiální tolling testy v Oseku u Rokycan. Zkoušek se účastnilo 22 startujících týmů, které posuzovali rozhodčí Lars Bengtsson a Hakan Linde ze Švédska.

Zkoušky proběhly ve dvou kategoriích a sice s dummy a se zvěří. S dummy startovalo celkem 12 psů ve třídě začátečníků a zbylých 10 psů absolvovalo zkoušku na zvěři, pět ve třídě začátečníků a pět ve třídě otevřené. Pro zkoušky byly vyhrazeny dva rybníky a dva zkušení rozhodčí, kteří se během obou dnů mezi skupinami prostřídali, takže si všichni účastníci vyzkoušeli oba dva rybníky i rozhodčí.

Zkouška tollingu má vždy stanovené disciplíny, které prověřují přirozené vlohy plemene při práci před výstřelem i po výstřelu. Psi pracují po celou dobu zkoušky samostatně, tedy nikdy ve skupině a vypracovávají celou zkoušku v jednom kuse bez časových prodlev. Práce tollera před výstřelem je během zkoušky prověřována při plížení k úkrytu (síti) a při tollingu kolem úkrytu na vodním břehu. Práce před výstřelem simuluje připlížení k vodě a následné lákání ptáků blíže ke střelcovu úkrytu. Při práci před výstřelem se během zkoušky cení především poslušnost a klid. Během tollingu by se pes měl soustředit na spolupráci s psovodem a ignorovat co se děje kolem něj, a především si nevšímat ptáků na hladině. Po tollingu následují disciplíny hodnotící práci psa po výstřelu jako je marking, vyhledávání nebo navádění na blind, tedy práce, která je společná i všem dalším retrívrům. Posloupnost a obtížnost disciplín pro práci po výstřelu je v rukou rozhodčích, kteří sestavují zkoušku tak, aby ji přizpůsobili dané třídě a také dostupnému terénu.

Třída začátečníků (s dummy nebo se zvěří) je určena pro mladé a méně zkušené psy. Zkouška probíhala v posloupnosti 1. plížení k síti, 2. tolling, 3. dva single markingy (po výstřelu) do vody. 4. dohledávka v terénu podél břehu, 5. single marking (po výstřelu) na břehu. Délka zkoušky ve třídě začátečníků je 15-20 minut. Psi pracují samostatně, celou dobu bez vodítka a musí udržet vysoké tempo práce po celou dobu zkoušky. Ve třídě začátečníků rozhodčí vždy upozorní vůdce, že bude následovat výstřel. Oba rozhodčí ocenili v třídě začátečníků především přirozené vlohy psů a jejich chuť do práce a spolupráci s vůdci. Mladé psy je dle názoru rozhodčích potřeba rozvíjet především v jejich samostatnosti a práci ve větší vzdálenosti od psovoda. Rozhodčí doporučovali trénovat a navykat psi na práci ve vzdálenosti desítek (až sto) metrů a postupně tím odbourávat strach a nejistotu ze vzdálenosti a ztráty kontaktu s psovodem.

Třída otevřená je svou obtížností určená pro zkušenější psy. Zkouška probíhala v posloupnosti 1. plížení k síti, 2. tolling, 3. double marking (po výstřelu) do vody. 4. navádění na blind na souši (husa) 5. dohledávka v terénu podél břehu (5 kachen), 6. single marking (po výstřelu) do vody. 7. navádění na blind přes vodu. Délka zkoušky ve třídě otevřená trvala 25-30 minut. Během zkoušky v otevřené třídě je umožněno vystřelit během práce psa, a to bez upozornění vůdce, po takovémto výstřelu (navíc) následuje navádění na blind. Pes by si tedy měl spojovat střelbu s následnou prací. Rozhodčí pro třídu otevřenou zařadili do zkoušky také přinášení husy a samozřejmostí byla práce na větší vzdálenosti, především navádění na blind přes vodu, kde vzdálenost dosahovala 30-40 metrů. Zároveň byl při otevřené třídě mnohem více zohledněn terén, kdy rozhodčí s chutí využili křovitého porostu, potůčků, spadaných stromů ve vodě a podobně. Od psů se v této třídě očekává samostatná a sebevědomá práce ve vysokém tempu, korektní předávání zvěře. Psi by neměli reagovat na střelbu, střelce ani pomocníky, ceněna je především ovladatelnost a spolupráce s psovodem, a to i na velké vzdálenosti.

Účastníci zkoušek si tedy měli možnost vyzkoušet simulovaný lov v jeho různých podobách, od plížení k vodě, přes lákání kachen až po jejich přinášení a vyhledávání. Všechny týmy projevily velmi dobrý standart práce adekvátní jejich zkušenostem. Páni rozhodčí byli nadšení z toho, že žádný pes se nebál střelby a že všichni psi brali a nosili zvěř a dummy. Všichni účastníci dostali od rozhodčích protokol a vyslechli slovní hodnocení. Nejvíce nadšení byli samotní tolleři, protože konečně jim někdo připravil zkoušku, při které mohli naplno ukázat své přirozené vlohy a povahu. Při tolling testech není neobvyklé, že zkouška je nastavena mnohem těžší, než jak jsou vůdci zvyklí trénovat. Oba rozhodčí jsou majitelé tollerů, kteří dosáhli v této zkoušce ve Švédsku na nejvyšší mety a zároveň jsou oba lovci, kteří své psi používají při lovu. Zkoušku tedy sestavili s několika překvapeními. Kouzelné pak je, když pes, který nemá na takto sestavené disciplíny natrénováno v sobě projeví přirozený talent a zkoušku přece jen vypracuje, přičemž vůdce samotný je tímto výkonem překvapen. 

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další práci.           

FOTOGALERIE

Vzkaz od rozhodčích:

Dobrý den,

děkujeme za velmi pěkný víkend. Jako obvykle jsme potkali partu fajn lidí a viděli spoustu dobrých a nadějných psů.

Celkově si myslíme, že jste předvedli dobrý standard.

Líbilo by se nám kdyby byli psovodi šetrnější na povely a také aby psi pracovali i ve větší vzdálenosti od psovodů.

Vyhledávání a marking by měli probíhat s co nejmenším povzbuzováním psa píšťalkou.

Lasse/Håkan

Výsledky:

Sobota 

Rozhodčí Lars Bengtsson – Začátečníci dummy

II.cena (very good)
Berry z Váhy & Lenka Kalivodová 

III. cena (good)
Anna Rossie Olaf že Štahlavskeho sadu & Michaela Makula 
Carmína z Váhy & Eliška Gazárková 

Rozhodčí Håkan Linde – Začátečníci kachny

II. cena (Very good)
Colin z Váhy & Milan Bílý 

III. cena (Good)
Feel First Tindra Garonera & Veronika Kianičková 
Feel First Wilma Garonera & Martína Vejs 
Ája Rezavé štěstí & Tom Makula 

Třída OPEN

I. cena (Excellent)
Armína z Váhy & Petra Pešková 
Praetorium Latobicorum’s Rusty & Iris Rasmi Rusty Jorda 

III. cena (Good)
Catch First Arik Garonera & Martina Garová
Evening Land od Indians Jacy & Kim Králík 

Neděle

Rozhodčí Håkan Linde – Začátečníci dummy

I. cena (Excellent)
Carmína z Váhy & Eliška Gazarková
Berry z Váhy & Lenka Kalivodová

II. cena (Very good)
Anna Rossie Olaf že Štahlavskeho sadu & Tom Makula

III. cena (Good)
Abby’s Ninja Lloyd z Jesenické smečky & Vojta Nekarda

Rozhodčí Lars Bengtsson – Začátečníci kachny

I. cena (Excellent)
Feel First Tindra Garonera & Veronika Kianičková 
Colin z Váhy & Milan Bílý 

III. cena (Good)
Ája Rezavé štěstí & Tom Makula

Třída OPEN

I. cena (Excellent)
Amálka z Váhy & Milada Králová 

II. cena (Very good)
Praetorium Latobicorum’s Rusty & Iris Jorda

III. cena (Good)
Dream First Astrid Garonera & Martina Garová 
Evening Land od Indians Jacy & Kim Králík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Přidat blok