logoCZ700bezpozadi

 

 

Tolleři, ostatně jako všechna plemena, mají sklon k některým specifickým geneticky přenášeným poruchám. Vzhledem k tomu by měli být chovní jedinci testováni, což je možno u následujících vrozených poruch:

Dysplasie kyčlí /event. i loktů/ – značeno DKK /a DLK/ nebo HD /a ED/.

PRA /-prcd/ – Progresivní retinální atrofie – chronické onemocnění sítnice progredujícího charakteru

CEA – Anomálie oka kolíí – dědičné onemocnění tvorby sítnice a cévnatky

JADD – Juvenilní Addisonova choroba – vrozená nedostatečnost hormonů nadledvin u mladých jedinců

DM – Degenerativní myelopatie – dědičné neurodegenerativní onemocnění míchy s poruchami hybnosti

CP1 – Rozštěp patra – jeden z testů na vrozenou poruchu deformující ústní dutinu, patro a přilehlé tkáně

DEN – Degenerativní encefalopatie – vrozená porucha utváření mozkových tkání s poruchami funkce mozku

Lokus D – test ředění barvy – tedy k vyloučení zabarvení zvaném BUFF

Některé z těchto testů jsou požadovány při uchovnění psa či feny a jejich výsledky by měly být protějšky vyžadovány při zamýšleném krytí z důvodu prevence vzniku výše uvedených poruch při neuvážené kombinaci genofondu obou rodičovských jedinců.

MG_7422-2