logoCZ700bezpozadi

Agility je dynamický psí sport, při kterém pes překonává na povel psovoda různé překážky. Patří k nim překážky skokové, jako je jednoduchý skok či dvojitý skok, kruh a skok daleký. Dále tunel, slalom a překážky zónové  – kladina, áčko, houpačka. Z jednotlivých překážek se na závodech postaví parkur, který obsahuje 15 – 22 prvků.  Psovod si musí zapamatovat trasu parkuru a následně psa bez dotyků provést po celé trase až do cíle. Po celou dobu běhu se psovi počítají chyby, odmítnutí a měří se čas. Vyhrává ten, kdo parkur zvládne bez chyb a v nejlepším čase. Důležité je, aby pes překážky překonal správně dle řádu, tedy bezpečně.

Psi v agility jsou rozděleni do tří velikostních kategorií, dle kohoutkové výšky:

  • Small – psi do 34,99 cm
  • Medium – od 35 do 42,99 cm
  • Large od 43 cm výše

Jednotlivé kategorie mají vlastní předepsanou výšku skokové překážky, která se odvíjí od kohoutkové výšky psa. Tolleři spadají do kategorie large popř. medium.

Podle obtížnosti je agility děleno do tří kategorií: od nejjednodušší A1, přes A2, až po nejtěžší kategorii A3.

Na závodech se můžete setkat se dvěma typy parkurů: Klasický agility parkur (někdy nazývaný
i open), kde mohou být využity všechny překážky. A jumping, tento parkur neobsahuje zónové překážky.

chpx 905
DSC_0200

Tolleři díky jejich hravé povaze agility velmi baví. Vzhledem k jejich temperamentu a stavbě těla patří k poměrně rychlým plemenům – tedy plemenům, které mohou agility běhat i na vrcholové úrovni.

Agility je sport, ve kterém je kladen důraz na komunikaci a spolupráci mezi psem a psovodem. Tento sport nelze vykonávat drilem či nátlakem na psa, důležitou roli tu hraje motivace psa. Toller je plemeno vyšlechtěné ke spolupráci se psovodem a díky jeho touze aportovat je velmi snadno motivovatelný. Stejně jako na hračky, lze tollera velmi lehce motivovat i na pamlsky.

A právě jeho rychlost, hravost, touha práce se svým majitelem, snadné učení se novým věcem a motivovatelnost, ho činí skvělým agilitním psem.

Agility v České republice je zastřešena jednou organizací a to: Klub Agility ČR www.klubagility.cz

DSC_0167
chpx 233